Hede Safety – vi gör det bättre!

I våra framtagna ledord finns flera betydelser.
I första hand gör våra produkter det bättre för dig och ert företag när ni som mest behöver det.
Rätt förbandsmaterial kan vara skillnaden mellan en skada som är livshotande eller under kontroll.
Om olyckan är framme gör vi det bättre för dig.
Vi vill underlätta vardagen genom att vara nytänkande och innovativa, en smidig och enkel leverantör som spar tid, tänker långsiktigt och löser problem.

Miljömedvetenhet

Vi på HEDE Safety vill jobba hållbart och långsiktigt

Det är inte alltid lätt för våra kunder att planera in leverantörsbesök mellan mötena, ibland krävs också långa resor som ger utsläpp och påverkar klimatet och sliter på infrastrukturen mer än nödvändigt.

Tänk om det fanns ett tidssparande, miljösmart och kundanpassat sätt att genomföra ett leverantörsbesök på.

Det gör det, företag har redan implementerat det i andra branscher, så varför inte här?

Videosamtal

Med hjälp av dagens teknik så som videosamtal eller Skype, går det att genomföra dem moment som normalt annars inte är lika lätta över telefon.

Nu går dem att göra enkelt och på en tid som passar mellan möten eller andra arbetsuppgifter.

Hjälpmedel

Med hjälp av innehållsförteckningar har du som kund också full koll på vad som bör finnas eller saknas för att utrustningen skall vara komplett och redo.

Detta skapar ofta en trygghet i sig att det finns en eller flera ansvariga som faktiskt har koll på utrustningen och kan förmedla detta vidare bland övriga arbetskollegor.

På så vis kan en arbetsskada vara en olycklig del av vardagen, istället för en potentiellt livshotande situation.

Just nu!

Testa på att göra en genomgång digitalt och upptäck fördelarna,

Just nu erbjuder vi rabatt på 10% för de kunder som vill prova på konceptet med digitala genomgångar.

  • Spar tid
  • Kundanpassat
  • Snabb process från behovs analys med oss till leverans (ofta 24-48 h)
  • Miljömedvetet
  • Långsiktigt, goda relationer
  • Kvalitet framför kvantitet

Välgörenhet

Med vårt arbete strävar vi också efter att göra världen till en bättre plats

Detta gör vi i våra medvetna val när vi arbetar men också genom olika projekt och samarbeten.

Under 2018 genomförde vi ett projekt under olika veckor utspridda under året där vi skänkte pengar för varje hjärtstartare vi sålde under perioder.

Vi fick stor positiv respons, och mycket hejarop, Tack!

Projektet hjärtsäkrade fler av Sveriges företag,

men resulterade också i 40 000 kr till hjärt- och lungfonden för vidare forskning och kunskap kring hjärt- och kärlsjukdomar!

Under 2019 vill vi göra mer.