Brandlarm för byggarbetsplats

Stora mängder byggdamm, osäker strömtillgång och begränsad möjlighet att dra kablar är några av utmaningarna ett brandlarm på en byggarbetsplats ställs inför. Det gör att få brandlarmsystem fungerar på ett bygge – trots att det är där de som mest behövs.

Cygnus larm och EVAC+ är tillfälliga, trådlösa brandlarmssystem specifikt utvecklade för byggprojekt, men kan även användas på andra platser så länge det är en temporär installation. Larmen är anpassningsbara efter projektets storlek och krav, och inkluderar olika larmenheter med ljus- och ljudsignal med en hög ljudnivå för att kunna överrösta den bullriga miljön på en byggarbetsplats.

Fördelar med våra brandlarm för bygg

Det finns många fördelar med ett trådlöst brandlarm jämfört med ett trådbundet alternativ. Våra trådlösa brandlarmssystem fungerar även under perioder utan ström eftersom larmen drivs med batterier och utnyttjar mesh-radiosignaler för att ansluta enheterna till kontrollpanelen. Evakueringsknappar, första hjälpen-larmknappar, värmedetektorer, rökdetektorer och interface-enheter är exempel på olika enheter som kan anslutas till Kontrollpanelen.

Andra fördelar med ett trådlöst brandvarnarsystem från Cygnus eller EVAC+:

 • snabb och enkel installation – tar ca 20 minuter att installera larmet
 • portabelt system – enheterna kan flyttas snabbt och utan ansträngning
 • kräver ingen behörig elektriker för att installera larmet
 • går att använda i byggnader av historisk betydelse eller där det finns arkitektoniska begränsningar som gör det omöjligt att dra kablar.

Cygnus brandlarm: trådlöst brandvarnarsystem

Cygnus trådlösa brandlarmsystem har tagits fram i samarbete med ett flertal stora byggföretag för att säkerställa att larmet uppfyller samtliga behov som kan uppstå under ett byggprojekt. Cygnus larmsystem är ett återanvändningsbart, trådlöst brandvarnarsystem med larmknappar för både brand och första hjälpen-situationer.

Larmenheterna bör placeras ut synligt med upp till 300 meters avstånd vid de viktigaste utrymningsvägarna, i trapphus samt på övriga platser där brand och riskfyllda situationer kan uppstå. Systemet tillåter datainsamling från upp till 480 enheter.

Cygnus trådlösa brandlarmsystem erbjuder ett brandlarm anpassat efter en byggarbetsplats tuffa förhållanden. Brandlarmet drivs med hjälp av ett alkaliskt batteri med en batteritid på 3 år och går därför att använda utan att behöva kopplas till ett eluttag eller liknande. Ett trådlöst brandlarm från Cygnus är IP65-klassat vilket innebär att det både är dammtätt och tål spolande vatten från ett munstycke.

En av fördelarna med ett trådlöst brandvarnarsystem från Cygnus är också möjligheten att dela in larmet i zoner vilket gör att det endast larmar i den del av byggnaden som påverkas av branden och att det är enkelt att se var det brinner via kontrollpanelen. Om en brand uppstår skickar Cygnus larmsystem sms till registrerade nummer (exempelvis platschef och skyddsombud) vilket gör att ni snabbt kan ta kontroll över branden och eventuellt ringa larmcentral vid behov.

Säkra arbetsplatsen vid brand med EVAC+

EVAC+ är ett brandlarm för “bygg” som har tagits fram som en kostnadseffektiv, men samtidigt smidig och säker evakueringslösning. Systemet använder sig av en kraftfull trådlös mesh-radiosignal som enkelt täcker in större byggarbetsplatser. Till skillnad från Cygnus brandlarm för en byggarbetsplats innehåller ett trådlöst brandlarm från EVAC+ inga första hjälpen-larmknappar och kontrollpanelen kan endast samla in data från 32 enheter. Systemet kan heller inte skicka sms om brandlarmet utlösts.
EVAC+ enheterna drivs av ett 240 volts batteri, kontrollpanelen kopplas in i vanligt vägguttag men har även ett uppladdningsbart backupbatteri som kan driva larmet i sju dygn. Evakueringsknapparna för EVAC+ finns tillgängliga i två versioner:

 • larmknapp 85dB med enbart ljudsignal som är anpassad efter att placeras på platser där ljudnivån inte är lika hög som inne på bygget, t.ex. byggkontoret
 • larmknapp 110dB med både ljus- och ljudsignal för att kunna överrösta den höga ljudbilden på byggarbetsplatser.

Kontakta Hede Safety för att hyra eller köpa ett trådlöst brandlarm

Med ett trådlöst brandlarmsystem från Cygnus eller EVAC+ säkerställer ni att branden upptäcks i ett tidigt skede. Kontakta oss eller besök respektive produktsida för mer information om våra olika brandlarm för “bygg”. Hos Hede Safety hittar du även andra produkter inom brandskydd och första hjälpen till byggarbetsplatsen.

Funktioner

Cygnus Evac+
Evakueringsknappar
Första hjälpen larmknappar X
Möjlighet till detektion? ✓ rökdetektorer och värmedetektorer ✓ rökdetektorer och värmedetektorer
GSM funktion (sms vid händelse) X
Max antal enheter på 1 kontrollpanel 480st 32st
Maximal räckvidd mellan varje enhet ca 300m ca 150m
Samtliga enheter trådlösa och batteridrivna ✓ (förutom kontrollpanel) ✓ (förutom kontrollpanel)
IP65 klassade enheter

  Kontakta oss


  Är trådlösa brandvarnare bra?

  Trådlösa brandvarnare är ett mycket bra alternativ på byggarbetsplatser. Den kraftfulla mesh-radiosignalen täcker enkelt in de allra största byggarbetsplatserna. Installationen är snabb och enkel och görs utan behöriga elektriker. Enheterna är enkla att flytta på vid arbeten med ytskikt. Inte minst höjer det säkerheten på byggarbetsplatsen och ni kan känna er trygga med att eventuell brand detekteras snabbt och vid behov av utrymning så görs det på ett säkert sätt där alla hör den tydliga larmsignalen.

  Hur fungerar ett trådlöst brandlarmsystem?

  Ett trådlöst brandlarm från Cygnus eller EVAC+ drivs av batterier och gör processen att installera, flytta enskilda enheter eller plocka ner larmet mycket enkelt. Enheten skruvas upp på önskad plats och batteriet kopplas in. När samtliga enheter är utplacerade efter önskemål slås kontrollpanelen igång och larmet är aktivt. Vid hyra ingår eventuella batteribyten utan extra kostnad.

  Vad är skillnaden på Evac+ och Cygnus?

  Evac+ är en budgetversion av Cygnus för att täcka enklare behov av bygglarm vid mindre byggnationer. Evac+ kan enbart ha 32 enheter fördelat på två zoner jämfört med 480 enheter fördelat på 15 zoner för Cygnus. Evac systemet inkluderar kontrollpanel, larmknappar och detektorer inga övriga enheter, inte heller gsm-enhet för sms vid händelse. Evac enheterna har interna antenner och har därför inte riktigt lika bra signalstyrka som Cygnus.

  Hur går installationen till?

  Larmet kommer färdig programmerat efter kundens önskemål, varje enhet skruvas enkelt upp på väggen och placeras ut med hjälp av enhetsnummer enligt medföljande enhets-schema. När samtliga enheter har placerats på önskad plats och kontrollpanelen sitter i etableringen startas larmet med nyckeln på kontrollpanelen. Nu är larmet aktivt och redo att användas, är det Cygnus larmsystem som installerats så programmeras telefonnumren för sms in i detta skede, det gör vi på distans.

  Hur lång är batteritiden på enheterna?

  Batteritiden är ca. 3år. Detta räknat i normala svenska väderförhållanden med en relativt kall vinter. Vid hyra av larm så ingår även eventuella batteribyten i hyresavgiften.