2022-02-14T12:15:04+01:0014 februari, 2022|

Varje år drabbas omkring 40 byggarbetsplatser av bränder så allvarliga att räddningstjänst tillkallas. Det visar statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Att det börjar brinna på ett bygge är troligtvis vanligare än så eftersom mindre bränder som släcks av byggnadsarbetare på plats sällan rapporteras. I den här artikeln får du veta mer om varför det börjar brinna på en arbetsplats, hur du kan göra arbetsplatsen tryggare med ett tillfälligt säkerhetssystem och hur du kan arbeta proaktivt mot bränder.

Därför börjar det brinna på en byggarbetsplats

Att det börjar brinna på en byggarbetsplats är inget ovanligt. Vid ett bygge finns gott om brännbart material, föremål som kan självantända och riskfyllda situationer som kan leda till bränder som till exempel heta arbeten som utförs i närheten av cellplast. Men den vanligaste orsaken till att en brand uppstår är sällan kopplad till själva byggnationen. Här är de fem vanligaste anledningarna till varför det börjar brinna på en byggarbetsplats.

  1. Att branden är anlagd. 29 procent.
  2. Okänd anledning. 24 procent.
  3. Att heta arbeten utförs. 17 procent.
  4. Att det blivit fel i utrustningen. 11 procent.
  5. Värmeöverföring. 7 procent.

Färdiga byggnader har ett bra brandskydd, men det har sällan pågående byggen. Börjar det brinna i en hög byggnad kan det bli problematiskt att släcka på grund av att stigarledningen, det fastmonterade röret som brandkåren ansluter vatten till vid gatuplan för att slippa dra slangar i trapphus, ofta saknas. Vid ett pågående bygge kan också schakt stå öppna vilket kan leda till att branden snabbt kan sprida sig och bli svårsläckt. Därför är det viktigt att ha ett tillfälligt säkerhetssystem för att kunna slå larm i tid.

Fördelar med ett tillfälligt säkerhetssystem

För att öka chansen att ett brandlarm används på en stressig och hektisk arbetsplats behöver larmet gå snabbt att installera och vara säkert att använda. Ett tillfälligt säkerhetssystem från vårt sortiment går att montera var som helst eftersom det är trådlöst. Då sparar du tid på att dra kablar och kan enkelt flytta säkerhetssystemet om det skulle behövas bättre någon annanstans. Ett tillfälligt säkerhetssystem kan dessutom drivas med batterier då det inte finns tillgång till el på byggarbetsplatsen.

Att använda ett tillfälligt larm är en prisvärd lösning ー du väljer själv om du vill hyra eller köpa ett tillfälligt brandlarm/bygglarm av oss. Kontakta oss för pris.

Så minskar du risken för brand

Bränder riskerar att orsaka skada på både människor och byggnader, och leda till extra kostnader för företaget. Förutom att investera i ett tillfälligt säkerhetssystem finns andra sätt att trygga byggarbetsplatsen på.

Minska risken för att en brand uppstår eller sprider sig genom att:

  • Hålla byggarbetsplatsen ren och prydlig. Skräp och byggspill kan lätt börja brinna, se därför till att allt avfall kan slängas på förutbestämda platser.
  • Placera avfallscontainrar med byggspill på behörigt avstånd från byggarbetsplatsen och närliggande byggnader för att minska risken för anlagda bränder.
  • Se till att inga utrymningsvägar eller nödutgångar är blockerade.
  • Säkerställ att kablar och elektronisk utrustning är hela och funktionsdugliga innan de används.
  • Se till att alla som utför heta arbeten, är brandvakter eller tillståndsansvariga är behöriga och har certifikatet Heta arbeten.

Se också till att placera ut handbrandsläckare och ha brandövningar med jämna mellanrum.