2022-04-24T17:41:41+02:0021 april, 2022|

Varje dag anmäls nära 400 arbetsplatsolyckor runt om i Sverige. Mörkertalet är troligen ännu större. I många fall är snabbt agerande avgörande för att inte skadorna ska förvärras. Med tillgång till rätt utrustning kan du öka de anställdas säkerhet på arbetsplatsen. Här berättar vi mer om vilka två produkter som hjälper till vid de allra flesta situationer som kan uppstå på en byggarbetsplats.

Vilka är de vanligaste arbetsplatsolyckorna?

Varje år sker nära 100 000 arbetsplatsolyckor i landet och byggarbetsplatser hör till de mest olycksdrabbade. Den allra vanligaste olyckan som sker på en arbetsplats är fallolycka, enligt AFA Försäkring. Ofta beror olyckan på att någon halkar, snubblar eller tappar balansen på något annat sätt. Bland yrkesgrupperna på en byggarbetsplats är det vanligast att byggnadsträarbetare och byggnadsmålare råkar ut för fallolyckor.

Fem vanligaste arbetsplatsolyckorna

 1. Ramla ute
 2. Lasta, lossa, bära eller flytta
 3. Ramla inne
 4. Användning av maskiner för bearbetning eller framställning
 5. Användning av verktyg eller handhållna maskiner.

Byggarbetare är inte bara extra olycksutsatta, det är också vanligare att det börjar brinna på en byggarbetsplats än på många andra arbetsplatser. Heta arbeten i närheten av lättantändligt material eller anlagda bränder är några av anledningarna till varför det börjar brinna.

Vilka är konsekvenserna av arbetsolyckorna?

Varje dag skadas i genomsnitt 31 personer så illa att de behöver sjukskrivas 30 dagar eller fler. Arbetsplatsolyckor leder inte bara till lidande för den anställde utan även till högre kostnader för företaget i form av förlorad arbetskraft samt eventuellt kostnaden för att hitta en ersättare för jobbet. Att förbättra dina anställdas säkerhet på arbetsplatsen är ett enkelt sätt att förebygga att olyckorna förvärras och leder till en längre tids sjukskrivning.

Hur kan arbetsplatserna bli ännu tryggare?

Att flytta säkerhet på arbetsplatsen högre upp på agendan behöver varken vara krångligt eller dyrt. Vi erbjuder två lösningar som uppfyller alla säkerhetsbehov på byggarbetsplatsen.

Bygglarm/brandlarm

Våra brandlarm från Cygnus är speciellt utvecklade för att fungera på en byggarbetsplats och därför kallas de ofta för bygglarm. Brandlarmen är trådlösa vilket minskar risken för fallolyckor och kan även drivas med batterier när ingen el finns tillgänglig. Larmenheterna har rök- och värmedetektorer och med hjälp av en kontrollpanel är det möjligt att se exakt var det brinner. Vi har även brandlarm med första hjälpen-funktioner där det både finns anropspunkter för brand och första hjälpen. 

Hyr eller köp våra brandlarm idag!

First responder

First responder är en första hjälpen-vagn som är speciellt utvecklad för byggarbetsplatser och mobila arbetsplatser. Vagnen innehåller all utrustning som Arbetsmiljöverket kräver för en ökad säkerhet på arbetsplatsen som till exempel material för att ta hand om brännskador. First responder går enkelt att rulla omkring på arbetsplatsen och går också att montera ner för att få in i en servicebil eller en byggarbetsbod.

Det här innehåller First responder röd

 • 2 st Tobin ögonspolflaskor (ett alternativ till ögondusch) à 500 ml
 • 1 st Cederroth Första hjälpen-tavla mini (med blodstoppare och plåster)
 • 1 st Snögg plåsterautomat
 • 30 st tvättservetter
 • 1 st skumsläckare på 6 kg
 • 1 st pulversläckare på 6 kg

Det här innehåller First responder grön

Köp en röd eller grön First responder via vår webbutik eller begär offert på en First responder som är skräddarsydd efter just era behov. 

Handla allt du behöver för att trygga arbetsplatsen

Vill du också öka de anställdas säkerhet på arbetsplatsen? Handla våra produkter enkelt via vår webbutik så får du varorna inom 1-2 arbetsdagar eller begär offert.

Det finns många anledningar till varför säkerhet på arbetsplatsen bör prioriteras.

Här är tre:

 1. Ger tryggare arbetsmiljö för dina anställda eftersom det finns möjlighet att ta hand om både lätta och allvarliga skador direkt när behovet uppstår.
 2. Det blir mer kostnadseffektivt att ha erfaren personal på plats än att behöva hitta en lämplig ersättare för jobbet om någon skadat sig. 
 3. Det är ett krav från Arbetsmiljöverket att första hjälpen-utrustning och brandskydd ska finnas på arbetsplatsen.