När används en räddningsfilt?

Olyckor och katastrofer. Det finns många situationer där en räddningsfilt kommer till nytta. Här är några exempel:

  • Om en person ramlat i vattnet.
  • Om en person blivit kraftigt nedkyld.
  • Om någon fått stora mängder t-sprit eller bensin över sig. Det kan leda till snabb värmeförlust.
  • Om en person varit med om en trafikolycka. Kraftigt våld kan slå ut kroppens egna värmereglering.
  • Om någon drabbats av chock på grund av exempelvis en större blodförlust.

Andra användningsområden

Akutfilten kan också användas för att bygga vindskydd vid katastrofer eller om någon gått vilse i skogen. Filtens starka färg ökar också chansen att bli hittad om en person har tappat bort sig.

Hur används räddningsfilten?

Så här använder du en thermal blanket:

  1. Ta ut filten ur förpackningen och veckla ut den.
  2. Lägg filten med den silvriga sidan över den skadade personens axlar och se till att täcka hela kroppen från axlarna ner till tårna. Undvik att täcka ansiktet!
  3. Säkerställ att filten är invikt under den skadade personen för att hindra kyla från att stiga upp från underlaget.

OBS! Håll filten borta från eld och elektriska apparater.

Räddningsfilt 一 ett viktigt inköp

Säkerställ att det finns en thermal blanket i närheten. I Hede Safetys webbshop kan räddningsfiltar köpas separat, de ingår också i vår första hjälpen-väska Type X med väggfäste och är standard i många av TOBINs första hjälpen-lådor och skåp.