Munskydd och andra skydd som håller arbetsplatsen säker

Andningsskydd skyddar dig från smitta

Andningsskydd är till för att skydda användaren mot partiklar i luften. Ett andningsskydd som är märkt med FFP2, filtrerar bort minst 80 procent av partiklarna. Vissa av skydden har ventil som gör det lättare att andas. För att skyddet ska fungera optimalt är det viktigt att ansiktsskyddet sitter tätt mot huden, det är alltså inte möjligt att ha skägg om du bär den här typen av skydd. Andningsskydd passar särskilt bra för arbete inom vården eller arbetsplatser där personalen utsätts för fint damm vid exempelvis maskinslipning eller polering.

Ansiktsmask ーett skydd med flera namn

Ansiktsmask är en synonym till munskydd och “face mask” är det namn som oftast används för munskydd i exempelvis USA. En ansiktsmask ger omgivningen skydd mot smittsamma partiklar, men skyddar inte användaren mot smitta i lika hög utsträckning som ett andningsskydd.

Ansiktsskydd: visir som minskar smittorisken

Visir är en typ av ansiktsskydd som hindrar bäraren från att utsättas för stänk och droppsmitta. Till skillnad från munskydd och andningsskydd, kan visir användas flera gånger om de rengörs på rätt sätt. Ansiktsskydden är välvda och har ofta en skumgummikant som gör dem bekväma att använda. Skydden är speciellt lämpade för personal inom vård eller hemtjänst.

Andningsmask underlättar vid första hjälpen

Andningsmask (Breathing Mask) läggs över är ofta en del av en första-hjälpen-utrustning. Masken gör det enklare att ge rätt mun-till-mun-andning samtidigt som masken skyddar användaren från kontakt med den skadade personens kroppsvätskor. Andningsmasker finns i flera av Hede Safetys första-hjälpen-kit, masken finns även att köpa separat. Andningsmask bör finns på alla arbetsplatser om olyckan skulle vara framme.

Skyddsmask skyddar dig mot skadliga ämnen 

Skyddsmask kan både syfta på ett andningsskydd och på en gummimask som täcker delar av ansiktet eller hela ansiktet. Masken skyddar bäraren mot vissa organiska ångor och gaser eller mot partiklar. Skyddsmasken är speciellt lämplig vid arbete med exempelvis lösningsmedel eller speciellt utsatta yrken inom vården.

Vi hjälper dig att alltid vara steget före

Olika arbetsplatser har olika typer av behov. Men alla arbetsplatser behöver ha utrustning för att skydda sin personal mot olyckor och smitta. Komplettera gärna en första-hjälpen-tavla eller first-responder-vagn med munskydd och andningsskydd. Har du frågor? Tveka inte att kontakta Hede Safety