Om oss

Helst vill man slippa tänka på det. Ändå händer det att olyckan är framme.
Att då ha tillgång till rätt första hjälpen utrustning kan faktiskt vara direkt livsavgörande. Vi på HEDE Safety är specialiserade på första hjälpen utrustning åt företag. Genom ihållande engagemang och hög servicenivå tar vi hand om dem som tar hand om ert företag.

Som du ser på vår webbplats så har vi ett brett och skräddarsytt sortiment.
Det är nödvändigt, eftersom alla företag är olika med individuella behov.
Förutom förstklassig första hjälpen utrustning erbjuder smidiga lösningar för service och underhåll. Allt för att ni säkert ska ha tillgång till just den utrustning ni behöver – när den verkligen behövs!
Välkommen till  HEDE Safety.

Det viktigaste inköpet

Skälet att skaffa en bra första hjälpen utrustning till er arbetsplats handlar förstås först och främst om den mänskliga aspekten. Som medmänniska vill man kunna hjälpa till om olyckan är framme. För att rädda liv, minska lidande och dämpa oro. Ett annat skäl är de lagar och krav som anges från Arbetsmiljöverket. Det finns också företagsekonomiska aspekter: Om man snabbt tar hand om skadorna vid en olycka är chansen betydligt bättre att förkorta tiden för sjukskrivning och rehabilitering.

Rätt utrustning till ditt företag

När vi på Tobin först träffar dig som kund gör vi alltid en grundlig behovsanalys. Den går ut på att ta reda på vilken utrustning som just ni behöver och eventuellt behöver komplettera med. Varje arbetsplats är unik, med helt olika behov. Det sker helt enkelt olika sorters olyckor i ett kök och på ett lager.

Något som väldigt många glömmer är att regelbundet se över sin första hjälpen utrustning och fylla på det som saknas. En glömska som kan få oerhörda konsekvenser. Därför erbjuder vi smidiga lösningar för att lätt hålla koll och uppdatera materialet när det behövs. Det enda du betalar för är det material som eventuellt fylls på och köps in.

Kom ihåg:

 • Se till att det är fri väg till första hjälpen utrustning. Den måste vara lätt tillgänglig för alla på arbetsplatsen. Man ska inte behöva flytta på några saker för att komma åt utrustningen.

 • Första hjälpen utrustningen ska vara väl synlig och innehålla tydliga föreskrifter om vilket material som finns. Alla på företaget ska veta vem som ansvarar för utrustningen och vem som är utbildad för att hjälpa till vid en akut situation. Det ska stå på en informationstavla.

 • Utrustningen ska inte vara längre bort än att man ska kunna komma åt den och börja omhändertagandet inom någon minut efter att olyckan skett. Vid ögonskador spelar varje sekund stor roll.

 • Alla på företaget ska ha tillgång till;
  Första hjälpen utrustning
  Enkla omläggningsartiklar
  Sårvårdsprodukter
  Information och larmnummer, bör vara
  uppsatta vid samtliga telefoner

Vissa arbetsplatser har också behov av andra produkter för att uppnå acceptabel nivå, t ex bår, brandfilt, brännskadekompresserögonduschar m m.

 • Första hjälpen utrustning ska underhållas och uppdateras regelbundet av kunnigt folk som vet vilka föreskrifter som gäller, Där hjälper vi gärna till med vår kunskap.

Kvalitet och säkerhet

Alla medicintekniska produkter från Tobin är CE-märkta inom sin klassificering. Det är en kvalitetsmärkning som utarbetats av EU kommissionen för att skydda medborgare mot dåliga produkter och se till att de håller tillräcklig säkerhet för användaren.

Tobin förvärvas av Hede Safety AB

TOBIN – Första Hjälpen

TOBIN AB statades 1965 av Michael Tobin. En irländare som flyttade till Sverige där han funnit sin livs kärlek. 1965 efter flera försök att komma in på den svenska arbetsmarknaden beslutade Michael Tobin och hans fru att starta TOBIN – Första Hjälpen.

Lätt var det inte. Men med ihärdigt arbete, och ständigt förbättrade produkter slog sig TOBIN ner som en av marknads ledande varumärken i Sverige gällande Första Hjälpen produkter.

1986 togs det fram en egen ögondusch lösning! Denna patenterades, och inom några år såldes den runt om hela världen. TOBIN Eyewash blev och är fortfarande ett välkänt ögonduschmärke i hela världen. Denna ögondusch är den enda svensktillverkade ögonduschen på marknaden än idag!

1997 blev det generationsskifte i TOBIN AB, Michael Tobin överlät TOBIN – Första Hjälpen till sin son Frank Tobin. Som framgångsrikt lotsade företaget vidare. 2008 kom finanskrisen, och tuffa år för TOBIN AB. Med det fina koncept som Michael Tobin hade byggt upp behövde förnyas och moderniseras för att möta de nya utmaningarna som kommit in på marknaden.

I december 2016 beslutade Frank Tobin att sälja verksamheten till HEDE Safety AB. Han hade tjänat företaget i nästan fem decennier och kände att han inte hade energin att möta alla dessa utmaningar som hopade sig vid porten. Tack Frank.

HEDE Safety AB, med några investerare bakom sig har nu tagit på sig detta anrika första hjälpen märke. Och med enorm beslutsamhet, vilja och energi driver man nu TOBIN – Första Hjälpen mot nya höjder.

Allan Lidbeck

VD HEDE Safety AB

Frågor och beställningar kan mejlas direkt till info@tobin.se

Ring gärna och tala med vår kompetenta och trevliga personal

0300 32 39 00

  Kontakta oss