Att ha en hjärtstartare i närheten kan rädda liv – och det är här Hede Safety kommer in. Vi är specialiserade på att leverera pålitliga hjärtstartare till företag och organisationer i alla storlekar. Vi erbjuder inte bara prisvärda helautomatiska och halvautomatiska hjärtstartare, utan vi kan också hjälpa er med service och livsviktiga tillbehör. Ta första steget mot en säkrare arbetsmiljö redan idag genom att införskaffa en hjärtstartare.

Hur fungerar en hjärtstartare?

Defibrillator är det korrekta ordet för en hjärtstartare. Ordet “de-fibrillate” betyder att av-flimra och det är precis det som en hjärtstartare gör: avbryter flimret som orsakar hjärtstoppet med hjälp av en strömstöt. En hjärtstartare kan ha olika styrsystem och vara antingen semi-automatisk eller helautomatisk. Hjärtstartaren fungerar genom att läsa av personens EKG, hjärtats elektriska aktivitet, och sedan ge instruktioner genom förinspelningar. Har personen normal hjärtrytm kommer ingen stöt att ges, men upptäcks en rubbning av hjärtrytmen, rekommenderar hjärtstartaren en stöt.

Varför köpa en hjärtstartare?

Snabbt agerande vid ett hjärtstopp ökar överlevnadschanserna radikalt. Om en hjärtstartare används innan ambulansen kommer, har personen med hjärtstopp fem gånger större chans att överleva. För att använda en hjärtstartare behövs ingen särskild utbildning i hjärt- och lungräddning eftersom startaren ger instruktioner och är mycket användarvänlig. Genom att köpa en hjärtstartare till arbetsplatsen skapar ni en tryggare arbetsmiljö och kan snabbt agera om det skulle behövas.

Så används en hjärtstartare:

  1. Be någon larma 112 eller använd högtalartelefonen.
  2. Ta fram hjärtstartaren.
  3. Sätt igång hjärtstartaren.
  4. Följ de förinspelade instruktionerna.
  5. Rör inte personen med hjärtstopp under analys eller när en strömstöt ska ges.

Är en helautomatisk hjärtstartare alltid det bästa valet?

Den som ska köpa en hjärtstartare ställs inför två val: inhandla en helautomatisk startare eller skaffa en halvautomatisk hjärtstartare. Välj den utrustning som passar era behov  bäst. 

En helautomatisk hjärtstartare

En helautomatisk hjärtstartare kräver endast att apparaten startas och att elektroderna sätts på plats. Sedan uppmanas människor att hålla avstånd medan startaren ger eventuella stötar. Fördelen med en helautomatisk hjärtstartare är att den är enkel att använda och minskar risken för att någon ska göra fel. Nackdelen med en helautomatisk hjärtstartare är att den ökar risken för att den som hjälper personen med hjärtstopp också får en stöt. Då får patienten inte den elstöt som han eller hon behöver för att överleva. Det är alltså viktigt att hålla avstånd just när själva stötarna avges. 

En halvautomatisk hjärtstartare

Genom att använda halvautomatiska hjärtstartare minskar risken avsevärt för att användaren eller någon i närheten av misstag skulle utsättas för strömstötar. En halvautomatisk hjärtstartare analyserar hjärtrytmen och lämnar instruktioner som talar om när någon manuellt behöver trycka på knappen för att ge en stöt. Fördelen med en halvautomatisk hjärtstartare är att personen som använder hjärtstartaren har kontroll över när stötarna ska ges, vilket ger tid att varna omgivningen att de ska hålla avstånd och att ingen får röra patienten. Om någon rör sig mot patienten kan användaren vänta med att ge strömstöten tills det är säkert att göra det.

Nackdelen är att startaren kan upplevas som mer komplicerad och minska chansen att någon vågar agera.

Hjärtstartare: pris på olika modeller

Hjärtstartarens pris beror på om de är helautomatiska eller om de är halvautomatiska. Via Hede Safety är det både möjligt att köpa en hjärtstartare och att hyra utrustningen. I vår webbutik kan ni se hjärtstartare, pris och funktioner, samt komplettera defibrillatorn med Child Electrodes for CardiAid (barnelektroder).

 

I vår webbutik hittar ni även andra produkter såsom ögondusch/ögonskölj och brännskada/brandskydd

När behövs ett skåp till en hjärtstartare?

För utomhusförvaring av en hjärtstartare krävs ett skåp som ger värme. Med hjälp av ett skåp med värmeelement kan en defibrillator klara temperaturer ner till cirka 25 minusgrader. Förvaras en hjärtstartare i ett skåp med en IP55 klassificering betyder det att skåpet klarar tuffa miljöer som exempelvis arbetsplatser där det finns risk för stora mängder damm eller vatten.

Underhåll av hjärtstartare

En hjärtstartare kräver minimalt med underhåll. Utrustningen bör dock servas med några års mellanrum, vilket innefattar byte av elektroder och batterier enligt tillverkarens rekommendationer. Frekvensen av dessa byten varierar beroende på hjärtstartarens modell. Efter användning i en livräddningssituation bör elektroderna alltid bytas ut och i vissa fall även batteriet. Det är viktigt att kontrollera detta med leverantören.

Hjärtstartarens innehavare bör regelbundet övervaka enheten för att säkerställa att den är intakt och fungerande. Detta inkluderar att kontrollera:

  • att statusindikatorn visar att batteriet inte är förbrukat
  • att elektrodförpackningen är obruten 
  • att bäst-före-datumet inte har passerat
  • att nödvändiga tillbehör såsom sax, rakhyvel och tork finns tillgängliga
  • slutligen är det viktigt att hjärtstartaren är korrekt skyltad och registrerad i hjartstartarregistret.se.

Sveriges Hjärtstartarregister

Via Sveriges Hjärtstartarregister kan ni se var er närmaste hjärtstartare finns. Alla hjärtstartar-ägare uppmanas att registrera sin hjärtstartare på hjärtstartarregistret.se, vilket är gratis och kan rädda liv. Se därför till att registrera den hjärtstartare som köps in till företaget. 

Hur använder man en CardiAid hjärtstartare?

En hjärtstartare från CardiAid är mycket enkel att använda. När ni öppnat hjärtstartaren så kommer en röst att instruera er steg för steg. Helautomatiska hjärtstartare känner dessutom själv av om patienten behöver stötar eller inte och ni behöver således inte trycka på någonting utan enbart placera elektroderna på patientens bröstkorg.

Räcker det inte att det finns en hjärtstartare längre ner på gatan?

För bästa möjlighet till överlevnad behöver en hjärtstartare användas inom 3–4 minuter, då överlever 70–80 % av de drabbade. Att defibrillering sker i tid är direkt livsavgörande eftersom varje minut som går minskar chansen för överlevnad med ca 10 %. Endast 600 av cirka 10 000 personer som drabbas av hjärtstopp överlever då användning av hjärtstartare oftast dröjer för länge.

Vad ingår i priset?

I våra hjärtstartar-paket ingår ofta följande: elektroder, batteri, skyddsväska, väggfäste, skylt vid hjärtstartaren, skylt för flaggmontage och räddningspaket som innehåller sax, handskar och rakhyvel (för att kunna avlägsna hår som hindrar elektroderna från fästa).

Skillnad på helautomatisk och semiautomatisk?

En semi-automatisk hjärtstartare kräver att en person manuellt trycker på knappen för att hjärtstartaren ska kunna starta sin defibrillering. En helautomatisk hjärtstartare känner själv av om personen behöver defibrillering eller inte så fort elektroderna placeras på bröstkorgen och startaren läst av sinusrytmen (små elektriska impulser från sinusknutan som sitter i hjärtat).

Kan man få bidrag till hjärtstartare?

Tyvärr finns inget nationellt bidrag till köp av hjärtstartare idag.

Får man använda hjärtstartare utan utbildning?

För att använda en hjärtstartare behövs ingen särskild utbildning i hjärt- och lungräddning. Startaren ger tydliga instruktioner och är mycket användarvänlig.