Vad är en defibrillator?

Defibrillator är det korrekta ordet för en hjärtstartare. Ordet “de-fibrillate” betyder att av-flimra och det är precis det som en hjärtstartare gör: avbryter flimret som orsakar hjärtstoppet med hjälp av en strömstöt.

Så använder du en hjärtstartare:

  1. Be någon larma 112 eller använd högtalartelefonen.
  2. Ta fram hjärtstartaren.
  3. Sätt igång hjärtstartaren.
  4. Följ de förinspelade instruktionerna.
  5. Rör inte personen med hjärtstopp under analys eller när en strömstöt ska ges.

Hjärtstartaren fungerar genom att läsa av personens EKG, hjärtats elektriska aktivitet, och sedan ge instruktioner genom förinspelningar. Har personen normal hjärtrytm kommer ingen stöt att ges, men upptäcks en rubbning av hjärtrytmen, rekommenderar hjärtstartaren en stöt.

Varför köpa en hjärtstartare?

Snabbt agerande vid hjärtstopp ökar överlevnadschanserna radikalt. Om en hjärtstartare används innan ambulansen kommer, har personen med hjärtstopp fem gånger större chans att överleva. Med en hjärtstartare behövs ingen särskild utbildning i hjärt- och lungräddning eftersom startaren ger instruktioner och är mycket användarvänlig. Genom att köpa en hjärtstartare till arbetsplatsen går det både snabbare att ge hjälp och tröskeln för att hjälpa till sänks.

Är en helautomatisk hjärtstartare alltid det bästa valet?

Den som ska köpa en hjärtstartare ställs inför två val: inhandla en helautomatisk startare eller skaffa en halvautomatisk hjärtstartare.

En helautomatisk hjärtstartare

En helautomatisk hjärtstartare kräver endast att apparaten startas och att elektroderna sätts på plats. Sedan uppmanas människor att hålla avstånd medan startaren ger eventuella stötar.

Fördelen med en helautomatisk hjärtstartare är att den är enkel att använda och minskar risken för att någon ska göra fel. Nackdelen är att den ökar risken för att den som hjälper personen med hjärtstopp också får en chock. Då får inte patienten den stöt som han eller hon behöver för att överleva.

En halvautomatisk hjärtstartare

En halvautomatisk hjärtstartare analyserar hjärtrytmen och lämnar instruktioner som talar om när någon manuellt behöver trycka på knappen för att ge en chock.

Fördelen med en halvautomatisk hjärtstartare är att en människa har kontroll över när stötarna ska ges. Nackdelen är att startaren kan upplevas som mer komplicerad och minska chansen att någon vågar agera.

När behövs ett skåp till en hjärtstartare?

För utomhusförvaring av en hjärtstartare krävs ett skåp som ger värme. Med hjälp av ett skåp med värmeelement kan en defibrillator klara temperaturer ner till cirka 25 minusgrader. Förvaras en hjärtstartare i ett skåp med en IP55 klassificering betyder det att skåpet klarar tuffa miljöer som exempelvis arbetsplatser där det finns risk för stora mängder damm eller vatten.

Hjärtstartare: pris på olika modeller

Hjärtstartare har olika pris beroende på om de är helautomatiska eller om de är halvautomatiska. Via Hede Safety är det både möjligt att köpa en hjärtstartare och att hyra en från CardiAid. Här i vår webbutik kan du själv se vad en hjärtstartare har för pris och komplettera defibrillatorn med Child Electrodes for CardiAid (barnelektroder) och extra batterier till CardiAid AED.