2021-10-18T10:46:49+02:0028 september, 2021|

De första 5 till 10 sekunderna efter man blivit utsatt för ett farligt ämne, speciellt frätande ämnen, är avgörande. Att fördröja behandling, bara för en sekund, kan leda till allvarliga skador på ögonen.

Oavsiktlig kemisk exponering kan ske även fast man redan har etablerade säkerhetssystem och har vidtagit alla rekommenderade säkerhetsåtgärder. Därav är det viktigt att se bortom grundläggande säkerhetsåtgärder som användandet av säkerhetsglasögon, ansiktssköldar och procedurer för användning av personlig säkerhetsutrustning. Ögonduschar och ögonskölj är nödvändiga backup-säkerhetssystem som minimerar effekterna av oavsiktlig exponering för kemiska ämnen. Det är därför viktigt att ha full koll på ögonduschregler och ögonduschsäkerhet, hur en ögondusch används och vart de ska placeras på en arbetsplats för att alla ska ha åtkomst till dem.

Nedan går vi igenom viktigt att veta om ögonduschregler, ögonduschkrav och annan ögonduschsäkerhet för hur ögonduschflaskor ska placeras och användas för att förhindra skador på ögonen.

Ögonduschregler

Nedan hittar du en lista över ögonduschregler du bör följa för att säkerställa att ni använder er ögondusch används på rätt sätt och alla på arbetsplatsen snabbt kan spola bort potentiellt farliga ämnen.

Placering

Ögonduschar måste finnas i omedelbar närhet av arbetsplatsen. Alla bör helst kunna nå och utlösa spolningen på egen hand inom bara några sekunder. Det betyder att du alltså kan behöva flera ögonduschstationer utspridda över arbetsplatsen.

Ögonduschar bör vara placerad så centralt som möjligt för att alla inom dess närhet ska ha snabb åtkomst till den. Det är också viktigt att se till att vägen till dem inte är blockerad, dels för att en person inte ska ha fritt fram till ögonduschen, dels för att personen som exponerats kan ha svårt att se och riskerar att snubbla över objekt i vägen.

Om möjligt, se till att varje arbetsstation har en personlig ögonduschflaska.

Skyltning

Platsen för ögonduschen ska vara tydligt identifierbar med en väl synlig skylt. Skylten ska vara i form av en symbol som inte kräver att arbetaren har en viss språkkunskap för att kunna förstå den. Placeringen av den bör vara väl upplyst.

Användning

Hede Safety erbjuder ögondusch- och ögonsköljflaskor från Tobin. Tobins specialdesignade system ger snabbast möjliga behandling och innehåller en stor volym av vätska som är tillräckligt stor nog att klara de flesta och största ögonolyckor. Nedan är ögonduschregler för användning av deras ögonduschflaska och ögonspolflaska.

Ögonduschflaska

 • Ta tag i flaskan och dra ifrån den från ställningen, så att flaskan öppnar av sig självt
 • Vrid av bottenkorken för optimalt tryckflöde
 • Placera ringen ovan ögat
 • Spola länge
 • Vid allvarliga olyckor ring 112
 • Vänta in ambulans och åk in direkt till närmaste akutmottagning

Ögonspolflaska

 • Ta tag i flaskan, vrid av korken och sedan flaskans ”huvud”
 • Placera ringen ovan ögat
 • Spola tills du anlänt till en större ögondusch station
 • Vid allvarliga olyckor ring 112
 • Vänta in ambulans och åk in direkt till närmaste akutmottagning

Köp ögonduschflaskor och ögonsköljflaskor från Hede Safety

Alla arbetsplatser som hanterar någon form av kemikalier eller starka vätskor bör ha en ögondusch. Tobin har tillverkat ögonduschar och räddat synen sedan 1986. Samtliga Tobin-ögonduschar är helt sterila under hållbarheten och uppfyller följande certifieringar och regler:

 • SS-EN 15154-4: 2009
 • SS-EN 556-1: 2006
 • ISO 17665-1: 2006
 • ISO 13485: 2016

Kontakta oss för att beställa ögonduschar idag eller för mer information om ögonduschregler, användning och placering.