En olycka sker lätt. Då är det viktigt att ha förband i närheten. Ett förband stoppar blödningen, hindrar bakterier från att komma in i såret och påskyndar läkningsprocessen. I Hede Safetys webbshop finns bland annat första förband, tryckförband, gasbindor och förbandslådor. Köp direkt eller begär en offert.

Varför används förband?

Ett förband stoppar blödningen, skyddar såret mot bakterier utifrån och hindrar sårvätska från att läcka ut. Förbandet skapar även en fuktig miljö som hjälper till att läka såret snabbare då nya celler återskapas fortare i fukt. Dessutom minskar ett förband risken för infektioner och ärrbildning.

Första förband – Första hjälpen

Första förband är en typ av första hjälpen-kit vid blödningar. Kittet innehåller en sterilt förpackad kompress samt en elastisk binda och används när ett plåster inte räcker till.

Så läggs ett första förband:

 1. Tvätta händerna.
 2. Skölj såret under rinnande vatten och tvätta bort smuts med tvål.
 3. Kontrollera att det inte finns skräp eller exempelvis glasbitar i såret.
 4. För ihop kanterna och sätt på ett första förband.

Gör ett tryckförband

Vid sprutande eller kraftigt pulserande blödningar finns risken att en större pulsåder är skadad. Då behövs ett tryckförband. Ett tryckförband är ett förband som utsätts för extra tryck i form av exempelvis en hårt vikt kompress eller en ihoprullad elastisk binda som sedan fixeras.

OBS! Ett första förband kan ibland användas för att lägga ett tryckförband.

Så läggs tryckförband över mindre sår som blöder kraftigt:

 1. För ihop sårkanterna.
 2. Håll den skadade kroppsdelen högt, helst högre än hjärtat.
 3. Sätt ett första förband över såret.
 4. Lägg på ytterligare tryck genom att pressa en hårt vikt kompress över såret.
 5. Linda en elastisk binda över förbandet för att behålla trycket.

Så läggs ett tryckförband över ett större sår med pulserande blödning:

 1. Försök föra ihop sårets kanter och ge ett stadigt tryck mot såret.
 2. Håll den skadade kroppsdelen så högt som möjligt, helst högre än hjärtat.
 3. Lägg ett tryckförband över såret genom att vika ihop kompresser och lägg dem ovanpå skadan. Skapa ytterligare tryck genom att lägga en ihoprullad elastisk binda mot såret.
 4. Linda en elastisk binda runt den skadade kroppsdelen för att fixera förbandet. I nödfall kan en halsduk användas.
 5. Ring 112 och tillkalla ambulans.

Beställ tryckförband och annan utrustning från Hede Safety

Det är viktigt att alltid ha tillgång till olika typer av förband. Därför är det en god idé att skaffa en förbandslåda till arbetsplatsen eller hemmet. Hede Safety har Förbandslådor i flera storlekar och de innehåller bland annat första förband, kompresser, plåster och elastiska bindor.
Vi har även första hjälpen-tavlor för arbetsplatser.

Det går självklart bra att sätta ihop en egen förbandslåda. Detta bör finnas i en förbandslåda:

 • Första förband
 • Kompresser
 • Plåster
 • Elastiska bindor
 • Suturtejp (hjälper till att hålla ihop såret vilket underlättar läkningen)
 • Listersax (en sax anpassad för att klippa plåster och bandage)