Första hjälpen tavla

En första hjälpen tavla kan hantera flera olika skador och är dessutom lätt att anpassa efter just era specifika vårdbehov. Att ha en första hjälpen station på din arbetsplats är väldigt viktigt för att kunna förhindra eller ta hand om allvarliga skador när olyckan är framme.

Vi erbjuder första hjälpen tavla från flera olika varumärken, i flera olika storlekar, utföranden samt design för att passa till just din verksamhet och ditt utrymme. Genom att ha en första hjälpen informationstavla eller skåp tillgänglig och synlig för samtliga medarbetare på arbetsplatsen finns det en förhoppning att fler ska kunna och kommer ta initiativ att hjälpa till att rycka in om någon skadar sig. Tillsammans, och med hjälp av första hjälpen utrustning, kan risken att allvarliga skador uppstår på arbetsplatsen minskas. Genom att använda första hjälpen produkter kan man även förhindra att mindre sår och skador förvärras.

Säkra din arbetsplats och skydda dina anställda genom att införskaffa en första hjälpen station. Då kan ni, när olyckan är framme, på så sätt hjälpas åt att ta hand om skador och tillsammans även rädda liv!