Säkra arbetsplatsen med en väl utrustad förbandslåda

När olyckan är framme är det avgörande att snabbt ha tillgång till en förbandslåda. Vad den ska innehålla skiljer sig beroende på bransch och arbetsplats. I Hede Safetys webbutik kan du komplettera företagets första hjälpen-utrustning eller köpa en komplett förbandsväska.

Så många arbetsplatsolyckor sker i Sverige varje år

2019 anmäldes cirka 100 000 arbetsplatsolyckor i Sverige*. Det visar statistik från Arbetsmiljöverket. Branscherna transport, magasinering, utvinning av mineral och vattenförsörjning (exempelvis avfallshantering och avloppsrening) är de områden med flest anmälda arbetsplatsolyckor som ledde till sjukfrånvaro för både kvinnor och män.

I de fallen råkade kvinnor oftast ut för fallolyckor eller olyckor vid exempelvis lyft av vårdtagare, medan män var inblandade i olyckor efter att ha förlorat kontrollen över transportmedel eller handverktyg.

Vad kan finnas i en första hjälpen-väska?

En första hjälpen-väska kan innehålla utrustning för många typer av situationer.

Exempel på vad som kan ingå i första hjälpen:

 • Tryckförband för att kunna stoppa blödningar.
 • Kompresser i olika storlekar.
 • Gasbindor för att kunna lägga ett tillfälligt förband vid exempelvis stukningar.
 • Ögondusch.
 • Blodstoppare eller blodstillande medel.
 • Plåster.
 • Sårtvätt.
 • Brännskadegel.
 • Räddningsfilt.
 • Sax.
 • Pincett.

Komplettera gärna väskan med handskar och andningsskydd som skyddar mot den skadades kroppsvätskor.

Väskor för olika typer av behov

Det finns väskor i olika storlekar och material. En del väskor flyttas enkelt omkring på arbetsplatsen, medan andra som exempelvis första hjälpen-väska type X med väggfäste, är lämpliga att sätta fast på väggen i ett litet lager eller i en servicebil. Vissa väskor har en plåsterautomat på utsidan som hjälper till att upprätthålla en hög hygien och gör det möjligt att ta ett plåster utan att smutsa ner resten av innehållet i väskan.

Vad är ett första hjälpen-kit?

Första hjälpen-kit används ofta synonymt med förbandslåda eller första hjälpen-väska. Ett första hjälpen-kit innehåller det allra viktigaste vid en nödsituation. Det kan handla om allt från att stoppa blödningar till att ta hand om sår eller att lindra smärtan efter en brännskada.

I det allra mest grundläggande kitet finns endast första förband. Med första förband menas en kompress som är fastsydd på en förbandslinda, vilket gör att det går snabbt att lägga om ett sår.

Förbandsväska

En förbandsväska eller en förbandslåda innehåller förband och sårvårdsprodukter för flera olika typer av situationer. Här finns exempelvis första förband, plåster, kompresser, sårtejp, sårvårdsprodukter, stödbindor, elastiska bindor, ögonskölj och brännskadegel.

Trygga arbetsplatsen med rätt första hjälpen-utrustning

Vilken typ av förbandslåda eller väska du behöver, beror förstås på arbetsplatsens behov. I Hede Safetys webbutik kan du handla färdiga förbandsväskor, köpa påfyllning till företagets första hjälpen-station eller komplettera ett kit med till exempel brännskadespray.

*statistik från Arbetsmiljöverket där både olyckor med och utan sjukfrånvaro ingår.