Beskrivning

Diphoterine är en unik spolvätska för Första Hjälpen bruk, som på ett snabbt och effektivt sätt neutraliserar både syror och baser såsom t.ex. saltsyra, svavelsyra, natriumhydroxid (lut) och ammoniak.

Diphoterine är även verksam mot lösningsmedel och oxidanter och har testats effektiv mot över 1.500st unika kemikalier.

  • För behandling vid kemiska olyckor.
  • CE märkt medicinteknisk produkt.
  • Effektiv mot över 1.500 st kemikalier.
  • Lika effektiv mot syror som mot baser.
  • Kan användas i ögonen, på huden, i munhålan och i hörselgången.
  • För engångsbruk.
  • Hållbarhet 2 år.