Beskrivning

Burn Gel ger snabb avkylning och effektiv smärtlindring vid brännskador. Kylan gör att smärtan minskar och hindrar att skadan går djupare ner i huden.

Kompressens storlek 10x10cm, 2st/ask.