Därför behövs larm på byggarbetsplatser

Byggarbetsplatser är särskilt utsatta för bränder och risken för skador är högre än på andra arbetsplatser. Därför har till exempel Storbritannien infört lag på att det ska finnas brandlarm i alla byggen värda mer än en miljon pund. De lagkraven finns inte i Sverige. Istället kommer kraven från försäkringsbolag, beställare eller brandkonsult ofta när tillbyggnationen sker i en befintlig byggnad där civila befinner sig. Fler och fler byggföretag har dock fått upp ögonen för att hyra bygglarm och kan på så sätt skydda sin personal och minimera materiella skador.

Fördelarna med bygglarm från Cygnus och EVAC+

Det finns många anledningar att välja ett trådlöst brandlarmsystem från Cygnus eller EVAC+. Larmsystemen fungerar även då byggarbetsplatsen är strömlös och utnyttjar kraftfulla mesh-radiosignaler för att ansluta kontrollpanelen till olika enheter som till exempel värmedetektorer, rökdetektorer, evakueringsknappar, första hjälpen-larmknappar och interface-enheter. De båda brandlarmsystemen kan enkelt anpassas efter projektets storlek och det är en av anledningarna till varför det är ett bygglarm väl värt sitt pris.

Med hjälp av ett larm på en byggarbetsplats kan man snabbt upptäcka rök och bränder, och på så sätt minimera risken för anställda såväl som förstörelse i bygget.

Andra fördelar med ett trådlöst bygglarm är:

 • Snabb och enkel installation – larmet tar ca 20 minuter att montera och drifta.
 • portabelt system – enheterna kan omplaceras snabbt och utan ansträngning.
 • kräver ingen behörig elektriker för att genomföra installationen eller flytta enheterna.
 • larmenheterna drivs av batterier och är helt trådlösa.
 • kan användas i byggnader av historisk betydelse eller där det finns arkitektoniska begränsningar som förhindrar dragning av kablar.

Cygnus brandlarm: trådlöst brandlarm

Cygnus bygglarm har tagits fram i samarbete med ett flertal stora byggföretag för att säkerställa att samtliga funktioner som är viktiga för större byggprojekt finns med och att dessa på bästa sätt kan integreras med varandra. Cygnus larmsystem är ett innovativt varningssystem för brand, evakuering och situationer som kräver första hjälpen. Det är ett modernt brandlarm till ett bra pris som innehåller kontrollpanel, evakueringsknappar, första hjälpen-larmknappar, rökdetektering och värmedetektering. Larmsystemet kan även kompletteras med interface-enheter för koppling till befintligt brandlarm, öppning av grindar m.m.

Cygnus erbjuder ett trådlöst larm för en byggarbetsplats utmanande förhållanden. Brandlarmet drivs av ett alkaliskt batteri med 3 års batteritid och samtliga enheter är IP65-klassade. IP65-klassningen innebär att larmet är dammtätt, tål spolande vatten från ett munstycke och även kan användas under bar himmel när det regnar.

Larmknappar bör placeras synligt med högst 300 meters avstånd vid de viktigaste utrymningsvägarna och i trapphus. Värmedetektorer bör placeras strategiskt med jämna mellanrum och på övriga platser där brand vanligen eller troligen kan uppstå.

Cygnus bygglarm går också att dela in i zoner vilket gör att brandlarmet endast utlöses i den byggnad där det brinner.

Få snabb kontroll över branden

Cygnus kontrollpanel gör det enkelt att få kontroll över branden. Kontrollpanelen kan samla in data från upp till 480 enheter och skicka sms till registrerade nummer om larmet utlöses. På så sätt får platschef, skyddsombud och vakt snabbt veta vad som hänt och kan kontakta larmcentralen vid behov. Kontrollpanelen samlar även händelseloggar så att användaren kan se historisk data för att hitta exakt datum och tid då larmet utlösts.

Säkra byggarbetsplatsen vid brand med EVAC+ bygglarm

EVAC+ bygglarm har ett lägre pris än andra mer avancerade larm, men är ändå en smidig och säker evakueringslösning. Larmet använder sig av en kraftfull, trådlös mesh-radiosignal som enkelt täcker in större byggarbetsplatser. Kontrollpanelen kan samla in data från upp till 32 enheter utplacerade kring byggarbetsplatsen, drivs av 240 volts batteri. Kontrollpanelen kopplas in i vanligt vägguttag men har även ett uppladdningsbart backupbatteri som kan driva kontrollpanelen i sju dygn. Till skillnad från Cygnus brandlarm finns inga knappar för första hjälpen-situationer och larmet kan heller inte skicka sms till förregistrerade nummer.
De enheter som kan kopplas till kontrollpanelen är evakueringsknappar och värmedetektorer.

Evakueringsknapparna för EVAC+ finns tillgängliga i två versioner:

 • larmknappar 85dB med enbart ljudsignal som är anpassad för att placeras på platser där ljudnivån inte är lika hög som inne på bygget, t.ex. byggkontoret
 • larmknappar 110dB med en ljus- och ljudsignal för att kunna överrösta den höga ljudbilden på byggarbetsplatser.

Kontakta Hede Safety för att hyra bygglarm

Med Cygnus eller EVAC+ trådlösa larmsystem säkerställer ni att bränder upptäcks i ett tidigt skede som gör att alla inom byggområdet hinner att evakuera i tid och att de materiella skadorna blir minimala. Via Hede Safety kan ni hyra ett bygglarm. Genom att hyra bygglarm sprider ni ut kostnaderna över en längre period och det är också ett bra val om ni är inblandade i kortare projekt.
Besök respektive produktsida för mer information om våra olika larm för byggarbetsplatser och deras tillhörande säkerhetsprodukter. Har ni frågor om bygglarm, vill veta pris eller önskar köpa brandskydd till er personal – kontakta oss.

Funktioner

Cygnus Evac+
Evakueringsknappar
Första hjälpen larmknappar X
Möjlighet till detektion? ✓ rökdetektorer och värmedetektorer ✓ rökdetektorer och värmedetektorer
GSM funktion (sms vid händelse) X
Max antal enheter på 1 kontrollpanel 480st 32st
Maximal räckvidd mellan varje enhet ca 300m ca 150m
Samtliga enheter trådlösa och batteridrivna ✓ (förutom kontrollpanel) ✓ (förutom kontrollpanel)
IP65 klassade enheter

  Kontakta oss


  Vad är fördelarna med ett trådlöst bygglarm?

  Vi anser att det vid större byggnationer är omöjligt att säkerställa en trygg evakuering med hjälp av t.ex. signalhorn och rekommenderar istället någon form av larmsystem. Till skillnad från ett trådbundet brandlarm så krävs ingen behörig elektriker vare sig vid installation, omplacering under byggtiden eller vid nedmontering.
  Larmet kommer färdigprogrammerat där varje enhet placeras ut enligt medföljande karta och vid avslutat projekt plockas enheterna ned och vi hämtar brandlarmet. Det håller nere kostnaderna och man vet från första början vad prislappen blir, inget tillkommer under projektets gång.

  På vilken typ av projekt används trådlöst bygglarm?

  Trådlösa larm för en byggarbetsplats kan användas vid vilket projekt som helst. Idag används det i störst utsträckning vid tillbyggnationer av befintliga byggnader där civila befinner sig i byggnaden. För att kunna säkerställa en trygg byggarbetsplats med en säker evakuering så bör trådlöst utrymningslarm användas vid medelstora och stora byggnationer.

  Vilka olika funktioner har bygglarmet från Cygnus?

  Larmet är anpassningsbart beroende på vad som efterfrågas. Till kontrollpanelen kan man koppla evakueringsknappar, första hjälpen-larmknappar, värmedetektorer, rökdetektorer, interface-enheter för öppning av grindar mm. En kontrollpanel kan hantera 480 st olika enheter och skicka sms-aviseringar till maximalt 50 telefonnummer.

  Vad är ett bygglarm?

  Ett bygglarm är ett trådlöst brandlarm som är specifikt utvecklat för byggarbetsplatsens tuffa förhållanden som exempelvis byggdamm, regn och tillfälliga strömavbrott. Vissa larm omfattar även larmenheter med både evakueringsknappar och första hjälpen-larmknappar.

  Vad kostar ett bygglarm?

  Det finns larmsystem för byggarbetsplatser i olika prisklasser. Generellt sett kan man säga att desto enklare larm, desto lägre kostnad. Via Hede Safety kan ni hyra bygglarm som enkelt kan anpassas efter projektets storlek.

  Vad är skillnaden på Evac+ och Cygnus?

  Evac+ är en budgetversion av Cygnus för att täcka enklare behov av bygglarm vid mindre byggnationer. Evac+ kan enbart ha 32 enheter fördelat på två zoner jämfört med 480 enheter fördelat på 15 zoner för Cygnus. Evac systemet inkluderar kontrollpanel, larmknappar och detektorer inga övriga enheter, inte heller gsm-enhet för sms vid händelse. Evac enheterna har interna antenner och har därför inte riktigt lika bra signalstyrka som Cygnus.

  Hur går installationen till?

  Larmet kommer färdig programmerat efter kundens önskemål, varje enhet skruvas enkelt upp på väggen och placeras ut med hjälp av enhetsnummer enligt medföljande enhets-schema. När samtliga enheter har placerats på önskad plats och kontrollpanelen sitter i etableringen startas larmet med nyckeln på kontrollpanelen. Nu är larmet aktivt och redo att användas, är det Cygnus larmsystem som installerats så programmeras telefonnumren för sms in i detta skede, det gör vi på distans.

  Hur lång är batteritiden på enheterna?

  Batteritiden är ca. 3år. Detta räknat i normala svenska väderförhållanden med en relativt kall vinter. Vid hyra av larm så ingår även eventuella batteribyten i hyresavgiften.