Tillfälligt trådlöst brandlarm och bygglarm

Fördelar med ett trådlöst brandlarm och bygglarm

I och med att mer teknik och fler enheter blir trådlösa har funktionaliteten ökat något enormt. Detta gäller även för trådlösa brandlarmssystem. Utan att behöva koppla upp sig med hjälp av el kan de utnyttja radiofrekvenser för att ansluta styrenheter till olika enheter som värmedetektorer, rökdetektorer, samtalspunkter, ekolod, med mera.

Ett trådlöst brandlarm som kan återanvändas i flera projekt är en väl värd investering för dig som regelbundet planerar och utför byggprojekt. Med hjälp av ett trådlöst brandvarnarsystem kan man snabbt upptäcka rök och bränder och på så sätt minimera risken för anställda såväl som förstörelse i bygget.

Andra fördelar med ett trådlöst brandlarm är:

  • Snabb och enkel installation – ca 30 minuter.
  • Portabelt system – Enheterna kan omplaceras snabbt och utan ansträngning.
  • Krävs inte massa kablar för att ansluta de olika enheterna till systemet.
  • Brandlarmssystemet påverkas inte av strömavbrott eftersom det går på batterier.
  • Bra att använda i byggnader av historisk betydelse eller där det finns arkitektoniska begränsningar där det inte är möjligt att dra några kablar.

Cygnus brandlarm: trådlöst brandvarnarsystem

Cygnus bygglarm har tagits fram i samarbete med ett flertal stora byggföretag för att säkerställa att samtliga funktioner som är viktiga för större byggprojekt finns med och hur dessa på bästa sätt kan integreras med varandra. Cygnus larmsystem är ett återanvändningsbart varningssystem för brand och första hjälpen. Det innehåller brandanropspunkter, anropspunkter för första hjälpen och rök och värmedetektering. Du kan även välja att komplettera brandlarmet med en kontrollpanel för att spåra all eventuell brand på din byggarbetsplats.

Cygnus trådlösa larmsystem erbjuder ett trådlöst brandlarm som passar perfekt för byggarbetsplatsen. Detta brandlarm drivs med hjälp av ett alkaliskt batteri och går därför att använda utan att behöva kopplas till ett eluttag eller liknande. Det trådlösa brandlarmet är IP65-klassat och är därmed både dammtät och tål spolande vatten från munstycke.

Larmenheterna bör placeras synligt vid de viktigaste utrymningsvägarna, i trapphus samt på övriga platser där brand vanligen eller troligt kan uppstår. Detta för att larmet har ett ekolod och LED-beacon som kan sända ut varningar till arbetarna vid en eventuell brand.

Läs mer om Cygnus brandlarm och kontakta oss på Hede Safety för prisförslag och mer information om hur ni kan skydda er byggarbetsplats mot eventuella bränder.

Cygnus kontrollpanel för trådlösa larmsystem

Cygnus kontrollpanel är ett valfritt diagnostiskt element som du kan lägga till i ditt trådlösa brandvarnarsystem eller trådlösa larmsystem. Kontrollpanelens funktion är att samla in data från upp till 480 omkringliggande enheter. Det kan handla om att samla in data från aktiva larm, inkräktarlarm, första hjälpen varningar, värme- och rökdetektering, varning om signalfel eller svagt batteri. Datan vidarebefordras kontinuerligt till användaren via en integrerad LCD-skärm. Kontrollpanelen samlar även händelseloggar så att användaren kan se historisk data för att hitta exakt datum och tid för varje varning.

Intresserad av att komplettera ditt Cygnus-system med en kontrollpanel? Läs mer om Cygnus kontrollpanel eller kontakta oss på Hede Safety för mer information och prisförslag.

Säkra din fastighet vid brand med EVAC+ bygglarm

EVAC+ bygglarm har tagits fram som ett kostnadseffektivt men samtidigt smidig och säker evakueringslösning. Systemet använder sig av en kraftfull trådlös mesh-radiosignal som enkelt täcker in större byggarbetsplatser. Kontrollpanelen kan samla in data från upp till 32 enheter utplacerade kring byggarbetsplatsen, drivs av 240V och har även ett uppladdningsbart backupbatteri som kan driva kontrollpanelen i 7 dygn.

Larmknapparna för EVAC+ bygglarm finns tillgänglig i två versioner:

  • Larmknapp 85dB med enbart ljudsignal som är anpassad för att placeras på platser där ljudnivån inte är lika hög som inne på bygget, t.ex. byggkontoret.
  • Larmknapp 110dB med både ljus- och en strak ljudsignal för att kunna överrösta den redan höga ljudbilden på byggarbetsplatser.

Kontakta Hede Safety för att hyra eller köpa bygglarm

Med Cygnus eller EVAC+ bygglarm säkerställer du att bränder upptäcks i ett tidigt skede för att tillåta alla inom byggområdet att evakuera i tid. Kontakta oss eller besök respektive produktsida för mer information om våra olika bygglarm och deras tillhörande säkerhetsprodukter.