2022-01-12T05:15:31+01:0011 januari, 2022|

Vad är ett byggarbetsplatssystem, hur fungerar det och vad finns det för krav på brandutrustning på en byggarbetsplats? Vi på Hede Safety berättar allt du behöver veta och ger dig sju anledningar till varför du ska välja ett larmsystem från vårt sortiment. 

Vad är ett byggarbetsplatslarmsystem?

Ett byggarbetsplatslarmsystem är ett larmsystem som håller både de anställda trygga minskar risken för skador på byggarbetsplatsen om det skulle börja brinna. Larmet säkerställer att en eventuell brand upptäcks tidigt så att alla på området hinner evakuera i tid. Larmsystemet är specifikt utvecklat för byggprojekt och därför kallas de ofta för “bygglarm”. Ett byggarbetsplatslarmsystem kan också syfta på ett system som larmar när obehöriga tar sig in på byggarbetsplatsen för att stjäla värdefulla verktyg eller exempelvis klottra. 

Hur fungerar larmet?

Hede Safety erbjuder byggarbetsplatslarmsystem från Cygnus larm och EVAC+. Cygnus larm är ett trådlöst brandlarm som larmar med både ljus och ljud vid brand. Eftersom byggen är arbetsplatser med mycket liv och rörelse, är larmet utrustat med ljudsignal med extra hög ljudnivå för att ingen ska kunna missa att larmet går. 

Ett byggarbetsplatslarmsystem från Cygnus larm innehåller brandanropspunkter, rök- och värmedetektering samt anropspunkter för första hjälpen. För att kunna spåra alla bränder på arbetsplatsen är det en god idé att komplettera larmet med en kontrollpanel. Kontrollpanelen kan också samla in data från andra enheter som till exempel inkräktarlarm. 

Evakuera snabbt  

För att se till att evakueringen går snabbt och smidigt är det en bra idé att välja ett bygglarm från EVAC+. Byggarbetsplatslarmsystemet använder sig av en trådlös mesh-radiosignal som täcker in större byggarbetsplatser. Larmets kontrollpanel kan samla in data från ett 30-tal enheter som är utplacerade på arbetsplatsen och uppmärksamma personal om det skulle börja brinna. Till systemet kan du välja mellan två olika varianter av larmknappar ーen enhet som larmar i 85 decibel och en enhet som larmar i 110 decibel. 

Lagar och regler om brandutrustning på byggarbetsplatsen

Byggentreprenören är ansvarig för brandsäkerheten på byggarbetsplatsen. Det innebär att byggentreprenören bland annat måste säkerställa att det går att utrymma arbetsplatsen och att det finns brandskydd. 

Enligt Arbetsmiljöverket måste det finnas brandredskap lättåtkomligt på byggarbetsplatsen och platserna där de finns måste tydligt märkas ut med skyltar. Brandövningar ska också genomföras regelbundet. 

Exempel på platser där branddetektorer och alarmsystem behövs enligt Arbetsmiljöverket

  • Där brandfarliga ämnen används.
  • Där utrymningsvägarna är långa.
  • Där ett stort antal personer befinner sig samtidigt.

Sju anledningar att välja våra larmsystem

Att utrusta en byggarbetsplats med larmsystem innebär ett stort ansvar. För att göra valet av larm lättare vill vi berätta mer om fördelarna med de larmsystem som vi erbjuder. 

  1. Systemen är trådlösa.
  2. Systemen kan drivas med batterier då el om det till exempel skulle bli strömavbrott.
  3. Systemen kan återanvändas vid andra byggprojekt.
  4. Systemen kan användas i historiska byggnader eller byggnader där det finns arkitektoniska begränsningar som gör det omöjligt att dra kablar.
  5. Systemen går att montera var som helst exempelvis i hisschakt. 
  6. Systemet från Cygnus tål både damm och vatten (vattenstrålar vid exempelvis ett pågående släckningsarbete).
  7. Systemen går att hyra eller köpa ーvälj det som bäst uppfyller verksamhetens behov. 

Vill du veta mer om våra byggarbetsplatslarmsystem eller begära offert? Kontakta oss.