Brandsläckare

Då används pulverbrandsläckare

En brandsläckare med pulver släcker de flesta bränder och är den brandsläckningsutrustning som rekommenderas för privatpersoner samt för arbetsplatser utomhus. Pulvret är mycket köldtåligt vilket gör att brandsläckaren kan förvaras och användas även i låga temperaturer. En nackdel med pulversläckaren är att den kräver mycket städning efter släckningsarbetet eftersom pulvret riskerar att sprida sig över större ytor och kan skada känslig elektronik.

Så fungerar en brandsläckare med pulver

När pulvret sprutas över elden bildas ett moln som avbryter förbränningsprocessen genom att kyla och kväva elden. Pulvret ligger kvar som en skyddande hinna och hindrar glöd från att flamma upp igen.

En pulverbrandsläckare släcker bränder i:

 • Fibrösa ämnen
 • Plaster
 • Vätskor
 • Gaser
 • Elektronisk utrustning

Brandsäkra arbetsplatsen regelbundet

Tänk på att både kunskap och brandutrustning är färskvara. Se till att regelbundet genomföra brandövningar med personalen och kontrollera skicket på lokalens brandsläckare ーtryckmätaren ska stå på grönt. Det är också viktigt att vända på pulversläckaren några gånger per år för att undvika att pulvret klumpar ihop sig.

Är brandsläckningsutrustningen äldre än tio år är det dags att byta ut den. Vi rekommenderar inte påfyllning av brandsläckare eftersom det ofta kostar lika mycket att fylla på en gammal brandsläckare som att investera i en ny.

För större bränder i exempelvis vätskor är brandsläckare ett bra val. Men brinner det i någons kläder, är det både bättre och enklare att använda en brandfilt. Släckningspulver kan verka irriterande på huden och det kan vara farligt att andas in stora mängder pulver eller att få en hård stråle släckningsmedel i ögat.

Hur används en brandsläckare?

Så här använder du brandsläckaren:

 1. Bär brandsläckaren i det nedre handtaget till en plats nära elden.
 2. Ta bort säkringen.
 3. Lossa slangen.
 4. Böj dig ner, ta ett stadigt tag om munstycket och rikta det mot eldens bas.
 5. Pressa ner det övre handtaget för att påbörja släckningen.
 6. Rör dig runt elden samtidigt som du sprutar släckmedel för att se till att elden släcks ordentligt.