Att ha en brandfilt på arbetsplatsen är livsavgörande i många situationer. Men det är inte bara viktigt att ha en filt nära till hands, det är lika nödvändigt att veta hur den ska användas på ett korrekt sätt.

Alla arbetsplatser bör ha en brandfilt. En filt är ett bra komplement till en brandsläckare. Med en brandfilt kan mindre bränder i till exempel kläder och kastruller släckas på ett smidigt sätt. Laboratorier, storkök, industrier och sjukhus är arbetsplatser där det är extra viktigt med lämplig utrustning om det skulle börja brinna.

Hur du använder en brandfilt

Om det börjar brinna är det viktigt att veta var brandfilten finns och hur den ska användas. Hur du hanterar filten beror på om det är ett föremål eller en persons kläder som brinner.

Så används en brandfilt för att släcka ett brinnande föremål

  1. Ta ut filten ur förpackningen.
  2. Skydda händerna mot brännskador genom att vika filtens sidor över handflatorna.
  3. Placera filten över branden med en bestämd rörelse.
  4. Tryck ovanpå filten för att kväva branden.
  5. Stäng av värmekällan/elektriciteten.
  6. Låt filten ligga kvar även när elden är släckt.

Så används en brandfilt för att släcka kläder som fattat eld

  1. Lägg först personen ner mot marken för att kväva en del av elden.
  2. Placera ALLTID filten över personens ansikte och klappa lätt ovanpå filten för att skydda huvudet mot elden. Annars finns risk att elden flammar upp i ansiktet på personen.
  3. Låt händerna arbeta sig ner för kroppen med lätta, klappande rörelser för att kväva elden.
  4. När branden verkar vara släckt, ta bort filten vid fotändan först.

Var beredd på att branden kan flamma upp på nytt. Om den gör det ー kväv elden med lätta, klappande rörelser enligt steg 3.

OBS! En använd brandfilt räknas som förbrukad och ska ersättas med en ny för att hålla arbetsplatsen säker.

Brandfiltar och andra livsviktiga produkter

Brandfiltar finns i olika storlekar och material. För brand i kläder används en filt som är 120 x 180 centimeter. Vid mindre bränder i till exempel kök eller laboratorium kan en mindre brandfilt släcka elden. Filtarna är ofta gjorda av en eller två lager glasfiberväv som tål temperaturer upp till 500 grader.

Med brandfiltar och brandsläckare på en arbetsplats är du och dina anställda väl förberedda om olyckan skulle vara framme. Komplettera gärna brandskyddsutrustningen med Burnshield brännskadekompress eller Burnshield brännskadegel som lindrar brännskador.