Vid en brännskada gäller det att agera snabbt för att förhindra att skadan förvärras. Här kan du läsa mer om olika produkter som lindrar smärtan vid en brännskada och hjälper till att snabba på läkningsprocessen. Saknar din arbetsplats produkter för vård av brännskador? Komplettera i Hede Safetys webbutik.

Vad menas med en brännskada?

Definitionen av en brännskada är en skada på huden som uppstått efter kontakt med värme eller eld. Det är också möjligt att få brännskador av el, kemikalier eller strålning. Vid en skada är det viktigt att agera snabbt för att motverka att brännskadan går djupare ner i huden. Ett första steg är att spola det skadade området med svalt vatten under cirka en kvart eller att sänka ner den brända kroppsdelen i en hink med vatten. Sök sjukhusvård om brännskadan är större än en handflata och verkar djup, har gett blåsor eller gjort huden svart.

Brännskadans storlek, djup och var brännskadan sitter, avgör hur allvarlig skadan är och vilken typ av vård som krävs.

Olika grader av brännskador:

En brännskada delas in i olika grader beroende på hur illa skadad huden är.

Första graden

Skadan liknar “solsveda” och huden är röd, men utan brännblåsor. Det är endast hudens yttersta lager som är påverkat.

Andra graden

Skadan har gett brännblåsor och når djupare ner i huden, men påverkar inte underhuden. Brännskadan kan lämna ärr. Ju större brännskadan är desto längre tid tar läkningsprocessen. Vid andra gradens brännskador kan det därför vara nödvändigt att göra en operation med hudtransplantation.

Tredje graden

Alla hudens lager är skadade. Det är vanligt vid exempelvis olyckor orsakade av öppen eld eller vid elolyckor. Tredje gradens brännskador kan vara svårläkta och kräver i de allra flesta fall hudtransplantation.

Kräm för att lindra en brännskada

För att minimera besvären efter en brännskada kan en kräm användas. Vid första gradens brännskada kan huden smörjas in med hudlotion, kylbalsam eller aloe vera-gel. En salva med hydrokortison kan också hjälpa till att lindra smärtan.

På en arbetsplats är det praktiskt att ha en brännskadegel i närheten. Brännskadegelen dämpar smärta, motverkar infektion och förhindrar skadan från att sprida sig till vävnader runt såret.

OBS! Vid en brännskada ska en kräm eller gel appliceras varsamt, inte gnidas eller gnuggas in.

Plåster som vårdar en brännskada

Vid en mindre brännskada kan ett plåster mildra smärtan efteråt. Brännskadeplåstret innehåller brännskadegel som används för att efterbehandla skadan. Gelen svalkar och skapar en optimal miljö för läkning.

Förband vid brännskada

Vid en något större brännskada kan även en brännskadekompress användas. Kompressen finns i olika storlekar och läggs ovanpå såret. För att hålla kompressen på plats används exempelvis en gasbinda.

Riktlinjer för byte av förband vid brännskada:

  • Vid ytliga sår behöver förbandet inte bytas.
  • Vid andra gradens brännskada byts förbandet vid behov. Den här typen av brännskador har en tendens att vätska sig under flera dagar. Blöt förbandet med vatten eller duscha bort det för att lindra smärtan vid borttagning.

Vi har produkter från Burnshield och Cederroth

En olycka händer så lätt. Då är det viktigt att vara förberedd ー för alla situationer. Komplettera gärna en enkel förbandslåda med till exempel brännskadegel och blodstillande produkter. I Hede Safetys breda utbud hittar du CE-märkta produkter från kända tillverkare som bland annat Burnshield, Burnblotts och Cederroth.