Beskrivning

Batteri CardiAid AED Hjärtstartare

2 års fullständig garanti på batteriet.

Batterriet har en kapacitet på minst 200 defibrilleringsstötar onm 150 VE; 175 defibrilleringsstötar 200VE

Hjärtstartaren varnar automatiskt när batteriet behöver bytas. Detta bör ske omgående när den börjat varna om att batterinivån är låg.