Andningsmask är halvmasker som täcker både näsa och mun och används för att skydda användaren mot skadliga partiklar och ämnen i luften; de kallas ibland även för “andningsskydd”. De består av flera filter som filtrerar bort partiklar i luften för att förhindra att man andas in dem, såsom damm, rök, aerosoler och fibrer. Utforska vårt utbud av andningsmasker nedan och säkerställ att du och din personal kan andras tryggt i alla omgivningar.

Typer av andningsskydd

Det finns flera typer av andningsskydd som skyddar på olika sätt och används i olika situationer. De är indelade i tre kategorier: FFP1, FFP2 och FFP3:

 • FFP1 ger det lägsta skyddet och är tillverkade för arbetsmiljöer där varken giftiga eller fibrogeniska damm och aerosoler förekommer. De är vanliga inom bygg- och livsmedelsindustrin och filtrerar minst 80% av partiklarna som mäter upp till 0,6 μm.
 • FFP2 används i miljöer där de finns risk att bli exponerad för fasta och flytande skadliga dammtyper, rök och aerosoler. De är vanliga inom metall- och gruvindustrin och filtrerar minst 94% av partiklarna som mäter upp till 0,6 μm.
 • FFP3 ger det högsta skyddet mot föroreningar i inandningsluften och är tillverkade för miljöer där det förekommer giftiga och skadliga typer av damm, rök och aerosoler. De används ofta inom kemiindustrin och filtrerar bort minst 99% av alla partiklar som mäter upp till 0,6 μm.

Så använder du en andningsmask

Börja med att noggrant tvätta händerna med tvål och vatten i minst 30 sekunder.

 1. Rör endast vid andningsmasken i öronöglorna.
 2. Placeras masken med texten utåt över mun, näsa och haka.
 3. Placera öglorna bakom öronen.
 4. Kläm åt näsbygeln.
 5. Du tar av masken genom att ta tag i bandet och lyfta bort masken utan att ta på själva skyddet.

Skillnaden mellan andningsskydd och munskydd

Andningsskydd, skyddsmask, munskydd, ansiktsmask, andningsmask. Det är lätt att bli förvirrad över vad som är vad och i vardagligt tal överlappar de ofta varandra. Det är dock extremt viktigt att du kan skilja dem åt. Att förväxla munskydd med en andningsmask kan ha allvarliga konsekvenser. Nedan går vi igenom vad de olika begreppen innefattar:

 • Andningsskydd och andningsmask syftar till samma sak. Halvmasker vars syfte är att skydda användaren mot skadliga partiklar och ämnen i luften.
 • Skyddsmask, gasmask, ibland även kallat andningsskydd, är en typ av helmask som täcker och skyddar ögon, näsa och mun från giftiga gaser och skadliga partiklar i aerosolform.
 • Munskydd är ett vätske- och stänkresistent operationsskydd som är avsett för högriskkirurgi, såsom ortopedisk och kardiovaskulär kirurgi. De är samma typ av skydd många bär ute i allmänheten för att skydda sig själva och andra från smitta vid till exempel en förkylning.
 • Ansiktsmask syftar i vardagligt tal ofta till de masker som används vid hudvårdsbehandlingar. Den används ibland även som en paraplyterm för alla typer av masker.

Notera att alla dessa benämningar i vardagligt tal kan syfta till samma sak. Är du osäker på vad som menas, kontakta företaget eller organisationen och fråga. Osäker på vilken andningsmask du behöver, vilka masker som bör ingå i dina första-hjälpen tavlor eller vill veta mer om våra andra skyddsprodukter? Kontakta oss.