Komfort Visir

Svensktillvekad CE märkt Komfort Visir.

Godkänd för sjukvården, Kan spritas av och återanvändas.